Rutasoka

Ett smakrikt och ekologiskt kaffe

som gör gott där det odlas.

För varje kopp du dricker investerar du också i hälsa och utveckling där Rutasoka Coffee odlas, genom att vi återinvesterar en del av vår vinst i lokala samhällen. Hittills har Rutasoka investerat två miljoner kronor i en kvinnoklinik i Kongo.

Det här har vi uppnått tillsammans sedan maj 2017!

Antal förlossningar

Antal vårdbesök

Anställda på kliniken

Antal kaffebönder

HANDLA MED HJÄRNA OCH HJÄRTA

Världen krymper. Medvetenheten om andra människors livssituation ökar. Liksom förståelsen för att vi alla måste vara med och bidra. Kan vi göra det genom att göra smarta val när vi köper kaffe blir insatsen både större och en naturlig del i vardagen.

RUTAGRAM