Nu kan du få ditt kaffe levererat direkt hem med PostNord

Fall av Ebola i Demokratiska Republiken Kongo

För bara några dagar sedan, den 9:e maj, inkom en rapport om misstänkta fall av Ebola i de nordligaste delarna av Demokratiska Republiken Kongo. Hälsoministeriet i landet informerade om att ett av fem tester som tagits var positivt för sjukdomen. I nuläget utför man flera tester i labbet vid Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) i Kinshasa.

Finns det en risk att viruset sprider sig även till östra Kongo?

Det finns alltid en risk, men vi kan i nuläget inte uttala oss om hur stor denna risk är. Vi kommer att kontakta hälsoministern i Södra Kivuprovinsen under morgondagen för att få mer information.

Hur förbereder ni er på kliniken?

Vi har kontakt med vår platschef på kliniken som ansvarar för att vidta åtgärder på plats, i nuläget handlar det främst om att vara förberedd för det värsta och att vara observant på symptom hos patienter och människor i ens direkta närhet.

Vi är även i kontakt med WHO så att vi snabbt kan få direktinformation om läget.

Ebola i Kongo

FAKTA

Ebola, eller ebolafeber, förkortat EVD (Ebola Virus Disease), är en epidemisk sjukdom som orsakas av ebolavirus. Namnet kommer från Ebolafloden i Demokratiska Republiken Kongo. Där ägde de första utbrotten  rum 1976.

Ebolafebern är en blödarfeber där viruset påverkar endotelcellerna i blodkärlen och minskar koagulationsförmågan. Det leder i sin tur till att blod läcker ur blodkärlen och kroppen hamnar i hypovolemisk chock (cirkulationssvikt). Sjukdomen smittar via kroppsvätskor och är mycket dödlig. Virusstammen Ebola zaire har en dödlighet på 80 procent.

Källa: Wikipedia

Läs mer om Ebola i Kongo

Första artikeln: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/ebola-drc/en/

Uppföljning: http://www.who.int/csr/don/13-may-2017-ebola-drc/en/

Uttalande av Dr Oly Ilunga Kalenga, hälsominister: http://www.afro.who.int/en/media-centre/afro-feature/item/9602-ebola-in-drc-en.html

Lämna en kommentar