Nu kan du få ditt kaffe levererat direkt hem med PostNord

Rutasoka godkända för IP Livsmedel!

Vi har nu fått en certifiering som visar på att vi uppfyller kraven i IP Livsmedel. IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP Livsmedel ges ut av Sigill Kvalitetssystem AB och är ett sätt för företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet.

Genom att certifiera vår produktion kan vi på ett opartiskt sätt säkra att vi uppfyller de lagkrav och standarder som gäller. Certifikatet vi har fått visar på vårt arbete inom livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och märkning vid produktion och förädling av Rutasoka Coffee.

- Det här är någonting som är självklart för oss och som vi alltid arbetat utifrån, men det känns väldigt bra att nu ha fått ett kvitto på vårt arbete i form av en certifiering ifrån IP Livsmedel, säger Rebu Burubwa. 

Om du vill läsa mer om certifieringen kan du göra det HÄR.

Lämna en kommentar