Kaffe för Kongo

CSR och kaffe – det hänger ihop!


Trots vår stora expertis om den goda och värmande drycken så var vi ju faktiskt inte experter på kaffe när vi startade Rutasoka – vi var experter på Corporate Social Responsibility (utan att vi visste det då!). Hela vår företagsidé bygger på medmänsklighet och viljan att hjälpa kom innan produkten.

Läs mer om Rutasokas historia här.

Tillsammans blir vi starkare!

Världen krymper. Medvetenheten om klimathotet och andra människors livssituation ökar. Liksom förståelsen för att vi alla måste vara med och bidra. Många gör sitt privat, men kan man göra det genom att gå till jobbet varje dag blir insatsen både större och en naturlig del i vardagen. Ett gemensamt engagemang i företaget bygger dessutom en stark kultur och stolthet hos era medarbetare. Något som i längden ökar er konkurrenskraft och lönsamhet!

Om ni som företag kan synliggöra för era medarbetare vad ni faktiskt uppnår tillsammans och få dem att förstå att deras dagliga arbete bidrar indirekt eller direkt till att förbättra någon annans vardag, är det oerhört kraftfullt och öka er attraktivitet som arbetsgivare.

CSR – en viktig del av Employer Branding

Vi står inför en demografisk utmaning, när färre ska försörja fler. Idag råder en kamp om kompetens och allt fler företag inser vikten av at jobba med sin kultur och sitt arbetsgivarvarumärke för att lyckas attrahera nya medarbetare, men också för att behålla och utveckla redan befintliga medarbetare. Högt upp på listan över vad som är viktigt när vi väljer arbetsgivare idag är företagets kultur och värderingar. Att vara en arbetsplats som strävar efter att göra världen lite bättre och har ett genuint engagemang i hållbarhetsfrågor är en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Vi mår bra av att hjälpa andra

När vi människor gör en god gärning belönas vi med en dopaminkick. Det finns alltså en kemisk drivkraft i vår hjärna för att bete oss på det här sättet. Modern forskning visar entydigt att vi mår bra av att hjälpa andra utan att räkna med att få pengar eller tjänster tillbaka, så kallat mellanmänskligt beteende. Med det som bakgrund förstår man att CSR också kan ha riktigt positiva effekter på arbetsglädje och hälsan hos dina medarbetare.

Vill du bli bättre på CSR? Låt oss hjälpa dig!

Att byta kaffe i era kaffemaskiner är ett litet steg för ditt företag. Men det är ett stort steg mot att förbättra vardagen för kaffebönderna och deras familjer i Kongo. Alla fantastiska saker börjar med ett litet första steg. Men vi hoppas såklart att du vill göra ännu mer och ge ett större värde till dina kollegor! Utöver vårt kaffe kan vi erbjuda dig inspiration, kunskap och verktyg för att utveckla ditt CSR-arbete och få ut ännu mer av det.

Rutasoka Coffee Företagspaket

Förutom ett gott kaffe som gör gott, får ni också:

  • Ett certifikat som visar att ni står för en bättre värld
  • Fotoram med bilder och Rutasokas budskap att ha vid kaffeautomaten
  • En inspirerande historia och ett nära samarbete med Rutasoka
  • Information hur ni kan använda kaffet som verktyg för att sprida vidare engagemanget
  • Under årets gång erbjuder vi uppdateringar om nyheter och information om kaffet