Kaffebönderna i fokus

Ekocertifierade bönder

Ekocertifierade hektar

Ekocertifierade plantor

Bönderna i östra Kongo har gått igenom fruktansvärda tragedier och spåren av oroligheterna syns än idag. 30 år av konflikter förstörde deras största inkomstkälla, kaffeodlingarna, och försatte dem i nöd och fattigdom. På grund av den politiska oron har kaffebönderna varit tvungna att smuggla kaffet över Kivusjön till grannländerna. Dessvärre är Kivusjöns vatten förrädiska och många bönder har mist sina liv.

Kaffekooperativet i Kongo, som vi valt att samarbeta med, startade 2004 av en grupp kaffeproducenter. Idag har de över 7000 medlemmar varav 5036 tillhandahåller eko- och UTZ-certifierade odlingar. Tillsammans kan vi skapa hopp om en ljusare framtid genom att hjälpa kooperativet att erbjuda utbildningar inom odling och samtidigt fokusera på miljöfrågor. Vi på Rutasoka jobbar även nära kooperativet för att motivera kvinnliga bönder att börja odla kaffe igen.