Kaffebönderna i fokus

Fakta om Kongo

Demokratiska Republiken Kongo ligger längs med ekvatorn med ett tropiskt klimat och mycket regnskog. Östafrikanska gravsänkesystemet formar Kongo, med höga berg i öst, Virunga nationalpark och fortfarande aktiva vulkaner. Kongo är mycket rikt på diverse naturresurser, dessvärre är landet även drabbat av krig, konflikter, politisk oro och fattigdom.

Bönderna i östra Kongo har gått igenom fruktansvärda tragedier och spåren av oroligheterna syns än idag. Över 30 år av konflikter förstörde deras största inkomstkälla, kaffeodlingarna, och försatte dem i nöd och fattigdom. På grund av den politiska oron har kaffebönderna varit tvungna att smuggla kaffet över Kivusjön till grannländerna. Dessvärre är Kivusjöns vatten förrädiska och många bönder har mist sina liv.

Utbildning och återupplivandet av plantagerna

Kongo var under 1980-talet en av dem ledande kaffeproducerande ländern i Afrika, men det var innan kriget.  Dessvärre stannade utvecklingen inom kaffeindustrin upp till följd av kriget och konflikterna, detta ledde till begränsade utbildningsresurser och bönderna tappade kontakten med marknaden. Men potentialen och hoppet finns kvar.

Mycket arbete återstår, dels genom utbildningar och även genom återupplivandet av gamla kaffeplantager. Vi är stolta över att nu, efter snart två år, kunna säga att vi tillsammans med myndigheterna i Kongo har dragit igång utbildningsprogram för kaffebönderna samt är med och återupplivar kaffeplantager genom att ta bort gamla kaffeplantor från kolonitiden och ersätta dessa med nya, starka plantor. Detta gör att bonden utvecklar sin produktion inom en treårsperiod, från att skörda 0,5 kilo kaffe per träd till en avkastning på 3 kilo kaffe per träd.

Utbildning och återupplivandet av plantagerna

Kongo var under 1980-talet en av dem ledande kaffeproducerande ländern i Afrika, men det var innan kriget.  Dessvärre stannade utvecklingen inom kaffeindustrin upp till följd av kriget och konflikterna, detta ledde till begränsade utbildningsresurser och bönderna tappade kontakten med marknaden. Men potentialen och hoppet finns kvar.

Mycket arbete återstår, dels genom utbildningar och även genom återupplivandet av gamla kaffeplantager. Vi är stolta över att nu, efter snart två år, kunna säga att vi tillsammans med myndigheterna i Kongo har dragit igång utbildningsprogram för kaffebönderna samt är med och återupplivar kaffeplantager genom att ta bort gamla kaffeplantor från kolonitiden och ersätta dessa med nya, starka plantor. Detta gör att bonden utvecklar sin produktion inom en treårsperiod, från att skörda 0,5 kilo kaffe per träd till en avkastning på 3 kilo kaffe per träd.

Produktion

Arabicabönorna odlas i Kivuprovinserna (norra och södra) i östra Kongo, där är blomningsperioden huvudsakligen från juni och cirka 1-2 månader  framåt. Skör-deperioden infaller sedan i två omgångar, den primära från maj till september och den sekundära från augusti till november. Bären handplockas och både Arabica och Robusta genomgår tvättprocessen, men fermenteras inte. Kaffet torkas slutligen i solen och sorteras för hand för att eliminera de största defekterna.

Med den fantastiska jordmånen, dem höga altituderna och det tropiska klimatet är Kongo åter på väg mot att bli en av världens främsta specialkaffeproducerande länder. 

 Genom att sälja böndernas kaffe i Sverige, vilket möjliggör återinvesteringar i Kongo,
är även dem delaktiga i utveckling av deras samhälles.