Kongos mödrar och barn

i våra hjärtan

Rutasoka Clinic

I maj 2017 öppnade vi dörrarna till Rutasoka Clinic. Idag har kliniken 22 sjukrum och 15 anställda. Målet är att varje barn ska få en trygg start i livet och varje kvinna en säker graviditet och förlssning.

I krigets spår

När vi funderade på hur vi kunde hjälpa till i Kongo pratade vi ofta med Rebus farbror, Tshikale, som är läkare. I samtal med honom förstod vi att vården blivit hårt drabbad av konflikterna i landet och att det hade påverkat kvinnor och barn mest. Det var då idén om en kvinnoklinik väcktes.

En trygg miljö

På Rutasoka Clinic vill vi skapa en miljö där blivande mammor känner sig trygga. En miljö där de kan förlösa sina barn under hygieniska förhållanden och en miljö dit de vill komma tidigt i graviditeten för att förebygga komplikationer. Allt arbete på kliniken har vi våra 15 fantastiska medarbetare att tacka för. Med deras kompetens, engagemang och starka vilja gör de skillnad för mödrar och barn i staden Uvira.

Klinikens initiativ

91 av 1000 barn dör innan de fyllt fem år i Kongo. Kliniken har som mål att minska barnadödligheten och erbjuder kostnadsfri eftervård under barnets fem första år.

Gravida kvinnor under 20 år får kostnadsfri förlossningsvård på kliniken. Av religiösa skäl får unga kvinnor som blivit gravida sällan hjälp vid en förlossning i hemmet.

Kliniken jobbar aktivt för att få fler mödrar i Uvira att besöka kliniken för att få en tryggare graviditet och förlossning.

Ger unga framtidstro

Rutasoka Clinic samarbetar även med flera skolor och universitet i regionen. I samarbetet ingår att hjälpa universitetsstudenter med praktikplatser och att öppna dörrarna för studiebesök på kliniken. Med vår närvaro i regionen vill vi skapa hopp om en ljusare framtid, trots de tuffa rådande omständigheterna i landet.

Kongos mödrar och barn i våra hjärtan

Rutasoka Clinic

I maj 2017 öppnade vi dörrarna till Rutasoka Clinic. Idag har kliniken 22 sjukrum och 15 anställda. Målet är att varje barn ska få en trygg start i livet och varje kvinna en säker graviditet och förlssning.

I krigets spår

När vi funderade på hur vi kunde hjälpa till i Kongo pratade vi ofta med Rebus farbror, Tshikale, som är läkare. I samtal med honom förstod vi att vården blivit hårt drabbad av konflikterna i landet och att det hade påverkat kvinnor och barn mest. Det var då idén om en kvinnoklinik väcktes.

En trygg miljö

På Rutasoka Clinic vill vi skapa en miljö där blivande mammor känner sig trygga. En miljö där de kan förlösa sina barn under hygieniska förhållanden och en miljö dit de vill komma tidigt i graviditeten för att förebygga komplikationer. Allt arbete på kliniken har vi våra 15 fantastiska medarbetare att tacka för. Med deras kompetens, engagemang och starka vilja gör de skillnad för mödrar och barn i staden Uvira.

Klinikens initiativ

91 av 1000 barn dör innan de fyllt fem år i Kongo. Kliniken har som mål att minska barnadödligheten och erbjuder kostnadsfri eftervård under barnets fem första år.

Gravida kvinnor under 20 år får kostnadsfri förlossningsvård på kliniken. Av religiösa skäl får unga kvinnor som blivit gravida sällan hjälp vid en förlossning i hemmet.

Kliniken jobbar aktivt för att få fler mödrar i Uvira att besöka kliniken för att få en tryggare graviditet och förlossning.

Ger unga framtidstro

Rutasoka Clinic samarbetar även med flera skolor och universitet i regionen. I samarbetet ingår att hjälpa universitetsstudenter med praktikplatser och att öppna dörrarna för studiebesök på kliniken. Med vår närvaro i regionen vill vi skapa hopp om en ljusare framtid, trots de tuffa rådande omständigheterna i landet.

Ditt val av kaffe gör skillnad i Kongo

Antal förlossningar

Antal konsultationer

Anställda på kliniken

Ditt val gör skillnad i Kongo

Antal förlossningar

Antal patienter

Anställda på kliniken