Kongos mödrar och
barn i våra hjärtan

Kriget i Kongo-Kinshasa är en av världens blodigaste konflikter. Även om det officiellt skrevs ett fredsavtal mellan de stridande parterna 2003, präglas landet fortfarande av militära oroligheter. Rebus hemstad Uvira, ligger i östra Kongo och motsvarar lite drygt Malmö i storlek. Staden har under de senaste tio åren vuxit massivt och befolkningen har dubblerats. Men infrastrukturen och sjukvården har tyvärr inte haft samma positiva utveckling.

Kongo är ett av länderna med högst barnadödlighet i världen. Genom Rutasoka vill vi skapa bättre förutsättningar för vård. Vi vill ge varje barn en rättvis chans i början av livet. Och varje mor tryggast möjliga graviditet. Därför startade vi en medicinsk klinik för kvinnor och barn i Uvira.

För snart två år sedan öppnade vi upp dörrarna till Rutasoka Clinic. Idag har kliniken 22 sjukrum och 15 anställda. Målet är att minska komplikationer vid förlossningar och rädda liv.

Vi minskar barnadödligheten och skapar trygghet

Vi på Rutasoka vill minska antalet dödsfall hos barn under 5 år. Därför förenklar vi för familjerna genom att erbjuda kostnadsfri eftervård under barnets fem första levnadsår. Av religiösa skäl får unga kvinnor som blivit gravida sällan hjälp hemifrån, därför får gravida kvinnor under 20 år kostnadsfri förlossningsvård på kliniken. Rutasoka jobbar aktivt för att få fler mödrar i Uvira att besöka kliniken för att få tryggare förlossningar.

Allt arbete på kliniken har vi våra 15 fantastiska medarbetare att tacka för. Med deras kompetens, engagemang och starka vilja gör dem det möjligt att lösa samhällsutmaningarna i staden Uvira.

Vi skapar framtidstro bland unga

Vi räddar inte bara liv och skapar schyssta arbetsvillkor. Rutasoka samarbetar även med olika universitet och skolor i regionen. I samarbetet ingår att vi hjälper universitetsstudenter med praktikplatser och ger elever på skolorna möjlighet att göra studiebesök på kliniken. På så vis blir det möjligt för universiteten och skolorna att kombinera både teori och praktik. Och elverna kommer i kontakt med arbetslivet i ett tidigt skede.

Med vår närvaro i regionen vill vi skapa hopp om en ljusare framtid, trots dem rådande omständigheterna i landet.

Vi på Rutasoka tror på långsiktighet och människans drivkraft att kunna göra skillnad för sig själv och för sin omgivning. 

Antal förlossningar

Antal vårdbesök

Anställda på kliniken