Kongos mödrar och barn i våra hjärtan

Antal förlossningar

Antal patienter

Skapade arbetstillfällen

Kriget i Kongo-Kinshasa är en av världens blodigaste konflikter. Även om det officiellt skrevs ett fredsavtal mellan de stridande parterna 2003, präglas landet fortfarande av militära oroligheter och sexuellt våld. Rebus hemstad Uvira, som lite drygt motsvarar Malmö i storlek, har under de senaste tio åren vuxit massivt och befolkningen har dubblerats. Men infrastrukturen och sjukvården har tyvärr inte haft samma positiva utveckling.

Kongo är ett av länderna med högst barnadödlighet i världen. Genom Rutasoka vill vi skapa bättre förutsättningar för vård. Vi vill ge varje barn en rättvis chans i början av livet. Och varje mor tryggast möjliga graviditet. Därför startade vi en medicinsk klinik för kvinnor och barn i Uvira. För knappt ett år sedan öppnade vi upp dörrarna till Rutasoka Clinic. Idag har kliniken 22 sjukrum och 15 anställda. Målet är att minska komplikationer vid förlossningar och rädda liv. Från att första bebisen förlöstes förra året har idag drygt 600 patienter vårdats på kliniken. Vår vision är att skapa ett nätverk av kliniker med den första som nav.

Det finns potential att förändra. Genom att importera kaffe från bönderna i Kongo skapar vi rättvisa jobbtillfällen och ekonomisk möjlighet att stötta samhället. Vi har drivkraften att göra skillnad. Och det arbetet har bara påbörjats.