Hållbarhet i tanken

Vi på Rutasoka har hållbarhetsfokus – i hela handelskedjan. Vi importerar enbart ekologiskt odlat och certifierat kaffe. Tillsammans med partners i Kongo arbetar vi dessutom för att hjälpa bönderna att skapa ett mer miljömedvetet tankesätt i deras dagliga arbete. Kliniken som vi driver i staden Uvira drivs till största del redan av solceller placerade på byggnadens tak och vårt mål är att alla kliniker som vi uppför ska drivas helt av solenergi.

Vi tänker även på de val vi gör när det gäller transport. Därför samarbetar vi med DB-Schenker, som till 2020 har satt som mål att minska vissa CO2-utsläpp med 30%.